Persberichten

Arbeidscontract versus nieuwe wet WAB

In het licht van de nieuwe wetgeving Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt geadviseerd om waar mogelijk een contract voor bepaalde tijd tot en met 31-12-2019 aan te bieden. De reden hiervoor is dat vanaf 01-01-2020 de verplichting bestaat om een werknemer, die langer dan 12 maanden werkzaam is geweest, een vast aantal uur per week aan te bieden en wekelijks uit te betalen.

Van PersoneelSelectief naar IPS-consult

Na een aantal jaren onder de vlag te hebben gewerkt van PersoneelSelectief hebben wij besloten om per 1 mei 2018 de activiteiten voor de Regio Zwolle-Meppel verder voort te zetten onder de naam: IPS-consult.

De ontwikkelingen op het gebied van personeelsbemiddeling zijn aan verandering onderhevig. Door de conjunctuur veranderen flexbanen en er ontstaat een schaarste op de arbeidsmarkt. Met ons grote netwerk in de Regio Zwolle willen we de beschikbare kandidaten beter laten aansluiten op de vacatures van de bedrijven.