Persberichten

Van PersoneelSelectief naar IPS-consult

Na een aantal jaren onder de vlag te hebben gewerkt van PersoneelSelectief hebben wij besloten om per 1 mei 2018 de activiteiten voor de Regio Zwolle-Meppel verder voort te zetten onder de naam: IPS-consult.

De ontwikkelingen op het gebied van personeelsbemiddeling zijn aan verandering onderhevig. Door de conjunctuur veranderen flexbanen en er ontstaat een schaarste op de arbeidsmarkt. Met ons grote netwerk in de Regio Zwolle willen we de beschikbare kandidaten beter laten aansluiten op de vacatures van de bedrijven.