Arbeidscontract versus nieuwe wet WAB

In het licht van de nieuwe wetgeving Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt geadviseerd om waar mogelijk een contract voor bepaalde tijd tot en met 31-12-2019 aan te bieden. De reden hiervoor is dat vanaf 01-01-2020 de verplichting bestaat om een werknemer, die langer dan 12 maanden werkzaam is geweest, een vast aantal uur per week aan te bieden en wekelijks uit te betalen. Kies je ervoor om een contract met een einddatum ná 31-12-2019 aan te bieden, dan ontstaat er automatisch een verplichting om (werknemer) per 01-01-2020 voor de verdere looptijd van het contract op basis van vaste uren in te zetten en uit te betalen. De vaste uren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 52 weken.

Daarnaast geldt vanaf 1-1-2020 vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding. Op het moment dat het contract een einddatum na 1-1-2020 heeft en deze zal daarna niet verlengd worden, kan de werknemer aanspraak maken op transitievergoeding. 

Uiteraard blijft  wel de mogelijkheid om tijdelijke contracten tot na 1-1-2020 aan te gaan. Voor contracten met een langere doorlooptijd dan 12 maanden en contracten voor onbepaalde tiid geven we graag advies.

Als IPS-consult zijn we reeds geprepareerd op de nieuwe wetgeving, we maken een naadloze overgang mogelijk van flex-baan naar een vaste baan. We maken gebruik van een proefperiode die op uitzendbasis plaats vindt. De proefperiode wordt onderling vastgesteld en na afloop gaat een vastcontract in. De uitzendperiode wordt verdisconteerd met de wervingsfee van het vaste contract. Zowel voor opdrachtgever als kandidaat worden de drempels lager. De wet beoogt flex wordt minder flex en vast wordt minder vast, IPS-consult brengt beiden nader bij elkaar.