Van PersoneelSelectief naar IPS-consult

Na een aantal jaren onder de vlag te hebben gewerkt van PersoneelSelectief hebben wij besloten om per 1 mei 2018 de activiteiten voor de Regio Zwolle-Meppel verder voort te zetten onder de naam: IPS-consult.

De ontwikkelingen op het gebied van personeelsbemiddeling zijn aan verandering onderhevig. Door de conjunctuur veranderen flexbanen en er ontstaat een schaarste op de arbeidsmarkt. Met ons grote netwerk in de Regio Zwolle willen we de beschikbare kandidaten beter laten aansluiten op de vacatures van de bedrijven.

Als IPS-consult hebben we ons verzekerd met de beste payroll-bedrijven als backoffice, hierdoor kunnen we nog beter inspelen op de ontwikkelingen in de uitzendmarkt. Door onze relaties met de onderwijsinstellingen voorzien we in nieuwe mogelijkheden van vakmensen voor het Midden- en Kleinbedrijf, ofwel elkaar duurzaam helpen op het gebied van personeelsbemiddeling.

Wat houdt dit voor u in als klant / opdrachtgever van IPS-consult:
• Kortere / directe lijnen
• Betere afstemming tussen vraag en aanbod
• Betere financiële voorwaarden
• Toegevoegde waarde op het gebied van Werving & Selectie