Privacy Statement

Privacy statement IPS-consult

 

Wie is IPS-consult en wat vertelt dit privacy statement?

IPS-consult, statutair gevestigd te Staphorst,  Postbox 82 (7950 AB) (hierna te noemen als IPS-consult of wij), is een zakelijke dienstverlener en levert de volgende diensten: uitzending en detachering; werving & selectie; interim-management; executive search; consultancy en payroll services.

 

Privacy is belangrijk voor ons. Wij leven de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. IPS-consult is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement.

 

In dit privacy statement wordt uitgelegd wat IPS-consult met jouw persoonsgegevens doet, ongeacht of we je helpen bij het vinden van een baan; onze relatie met je voortzetten nadat we een functie voor je hebben gevonden; een dienst aan je verlenen dan wel een dienst van je ontvangen; jouw gegevens gebruiken om je om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze kandidaten, of als je onze website bezoekt. Wij omschrijven in dit privacy statement welke activiteiten wij verrichten en met welk doel, hoe we in dat kader jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken binnen de volgende categorieën: kandidaten (waaronder in dit privacy statement worden begrepen: sollicitanten, vrijwilligers, stagiaires, bij klanten geplaatste werknemers), klanten, leveranciers, derden (met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze kandidaten, zoals referenties) en websitegebruikers.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens, curriculum vitae (“CV”) en online identificator. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt IPS-consult en met welk doel?

IPS-consult verwerkt persoonsgegevens voor diverse doelen. Wij verwerken onder meer persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten en leveranciers of derden. Wij baseren ons op de grondslag gerechtvaardigd belang, voor zowel kandidaten, klanten en leveranciers. Verder baseren wij ons op de grondslag ‘noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst’ en ‘toestemming’, voor zover dit van toepassing is. Wij maken geen gebruik van besluitvorming die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen, zonder menselijke tussenkomst.

 

Aan het eind van dit privacy statement is een beschrijving opgenomen van de doelen van de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens.

 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

IPS-consult treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie te beschermen. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. Wij hebben maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben geborgd dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is voor onze dienstverlening die daadwerkelijk toegang tot de informatie nodig hebben. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding. IPS-consult verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), te herkennen aan “https” en het hangslotsymbool in de adresbalk van de browser.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

IPS-consult bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. Zodra je je persoonsgegevens aan ons verstrekt voor een sollicitatieprocedure, vernietigen wij deze binnen vier (4) weken na afronding van de sollicitatieprocedure omdat deze daarna niet meer noodzakelijk zijn, tenzij je ons bij je inschrijving toestemming hebt verleend je gegevens voor de duur van een (1) jaar te bewaren.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij die?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. Ze worden gebruikt om informatie over jouw websitebezoek op te slaan. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw systeem. Onze website maakt gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website te laten werken. Daarnaast kunnen we gebruik maken van analytische cookies om jouw activiteit te volgen om je de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer je onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we je bij jouw volgende bezoek opties laten zien die op jouw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden. We gebruiken geen profiling-cookies. Indien je wilt controleren welk type cookies je accepteert, dan kunt je dit doen in jouw browserinstellingen.

 

Hoe kun je cookies verwijderen?
Indien je geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kun je cookies weigeren door jouw browserinstellingen te wijzigen. De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als je liever hebt dat we op deze wijze geen gegevens van je verzamelen, kunt je er in de privacy instellingen van jouw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat je niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van jouw browser om te zien hoe je jouw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

 

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen of verwijderen ervan, kun je https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen bekijken.

 

Welke rechten heb je zelf?

Je hebt verschillende wettelijke rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Om hierover met ons te spreken, vragen wij je contact met ons op te nemen. Wij doen ons best om binnen 4 weken op jouw verzoek te reageren.

 

Je kan (een van de) volgende rechten uitoefenen:

 • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Inzage in je eigen persoonsgegevens;
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Verwijdering van persoonsgegevens als IPS-consult deze niet langer nodig heeft;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van IPS-consult of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als je hiervoor een zwaarwegende reden hebt;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
 • Gegevensoverdracht van je eigen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
 • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door IPS-consult bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van je eigen persoonsgegevens. Wij kunnen je vragen of je je kunt identificeren, of meer informatie kunt verstrekken over jouw verzoek.

Wil je je jouw voorkeuren voor berichtgeving bijwerken?

Dit kun je doen door ons te mailen op inschrijving@ips-consult.nl, of door in een vacature-mail van ons op de link ‘afmelden’ te klikken.

 

Contact opnemen met IPS-consult?

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement kun je je wenden tot IPS-consult, via onderstaande contactgegevens:

 

IPS-consult
Postbox 82
7950 AB Staphorst
+31 (0)85 303 1720

https://www.ips-consult.nl

KvK: 05034588

 

Onze privacy officer is te bereiken via privacy@ips-consult.nl of via bovenstaande telefoonnummer +31 (0)85 .303 1720
 

Wijziging privacy statement

IPS-consult kan dit privacy statement wijzigen. Wij adviseren je deze pagina op onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen.

 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 22 aug 2020.

 

 

Overzicht van de te verwerken persoonsgegevens

Hieronder hebben wij per categorie opgenomen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken, voor welke doelen wij deze nodig hebben, met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen, en hoe wij de grondslag per categorie onderbouwen.

 

Kandidaatgegevens

In het kader van onze dienstverlening worden van kandidaten persoonsgegevens vastgelegd. We leggen deze gegevens ook vast om jou als kandidaat informatie toe te sturen over vacatures, diensten, activiteiten of nieuws door IPS-consult en haar partners. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw voorkeuren. Als je een profiel invult en/of ons een CV verstrekt, dan worden deze gegevens opgenomen in onze database en ter beschikking gesteld aan onze medewerkers. Je profiel wordt alleen ter beschikking gesteld aan onze klant indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, bij voorbeeld in een sollicitatieprocedure.

 

Deze persoonsgegevens worden hierbij verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
 • Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Opleiding en vaardigheiden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten, cijfers, expertises, taalvaardigheid, lidmaatschap van professionele verenigingen;
 • Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaringen;
 • Social media-gegevens: link naar social media profielen;
 • Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren, bezit van een rijbewijs;
 • Extra persoonsgegevens die betrokkenen actief aan IPS-consult verstrekken, zoals een foto of burgerlijke staat.

 

Wij vragen je vriendelijk om geen BSN, kopie rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs aan ons te verstrekken. Wij mogen deze persoonsgegevens namelijk niet verwerken.

 

Wij verzamelen deze gegevens op de volgende drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via onze website of via e-mail of social media;
 2. Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen, bijvoorbeeld van je referentiepersoon of via social media;
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen, bijvoorbeeld via cookies die geplaatst worden op onze website of wanneer je een e-mail van ons leest.

 

De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens is om je te helpen werk of andere functies te vinden die bij je zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over je, jouw vaardigheden en ambities hebben, hoe beter we onze diensten op je af kunnen stemmen. We zullen deze informatie in hoofdzaak alleen delen met mogelijke werkgevers om jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Klantgegevens
Ben je een klant van de IPS-consult, dan is het nodig dat we informatie over jou of personen binnen jouw organisatie verwerken terwijl we je diensten verlenen zoals: (i) vinden van kandidaten die bij jouw organisatie passen; (ii) het verlenen van recruitment diensten. De hoeveelheid gegevens die we over klanten verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen jouw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen de organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

 

Wij verzamelen deze gegevens op de volgende twee manieren:

 1. Persoonsgegevens die we direct van jou ontvangen, als je doorgaans per telefoon of e-mail proactief contact met ons opneemt of als wij contact met jou opnemen;
 2. Persoonsgegevens die we via derden ontvangen, bijvoorbeeld via deelnemerslijsten op relevante evenementen of via marktonderzoek van een derde partij en/of het analyseren van online en offline media.

 

De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van klanten is ervoor te zorgen dat contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om: (i) het communiceren over kandidaten van wie we denken dat ze bij jou of jouw organisatie passen en die we graag aan je willen voorstellen; (ii) het communiceren met je in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. We zullen jouw gegevens uitsluitend verwerken om de met jou overeengekomen afspraken te kunnen nakomen.

 

Leveranciersgegevens
We hebben over onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen jouw organisatie nodig zodat we met je kunnen communiceren, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens hebben we andere informatie van je nodig, zoals jouw bankgegevens, zodat we je kunnen betalen voor de diensten die je verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen jouw organisatie met ons gedeeld heeft; wij doen dat alleen indien dit relevant is voor het onderhouden van de leveranciersrelatie.

 

We verzamelen deze gegevens tijdens onze samenwerking om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen, zodat de relatie soepel verloopt.

 

Derden die ons informatie over kandidaten verstrekken, zoals referenties

We vragen uitsluitend om zeer basale contactgegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen voor een referentie. Alles wat we nodig hebben van referentiepersonen is bevestiging van wat je reeds weet over onze kandidaat, zodat deze de baan die hij/zij graag wil hebben kan bemachtigen. Om een referentiepersoon te bevragen, hebben we de contactgegevens van de referentiepersoon nodig (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).

 

Wij verzamelen jouw contactgegevens uitsluitend wanneer een kandidaat of personeelslid jouw naam opgeeft als referentiepersoon om onze kandidaten te helpen aan een passende baan.

 

Website-gebruikers

Wanneer je onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens verzamelen omdat je ons deze verstrekt. Dat doen we om jouw ervaring met onze website te kunnen verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop je onze website gebruikt, jouw IP-adres, de frequentie waarmee je onze website bezoekt, de wijze waarop je door de inhoud van de website bladert, jouw browsertype, de locatie vanwaar je onze website bekijkt, de taal waarin je onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is. Een aantal elementen van deze gegevens hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens je of anderen. Je kunt onze website gewoon gebruiken zonder dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt; je hebt steeds de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt ook aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

 

We kunnen geaggregeerde gegevens over bezoekers en gebruikers van onze website aan klanten verstrekken (zoals het aantal cv’s in een database, of het aantal bezoekers van een website) en voor andere rechtmatige doeleinden, die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze gegevens bevatten geen informatie die het mogelijk maakt natuurlijke personen te identificeren. Op onze website(s) tref je een aantal webkoppelingen aan naar andere websites, zoals bijvoorbeeld social media, en link-partners. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties op hun website(s). Lees hiervoor het privacy-statement van de website die je bezoekt.

 

Als je je op de website aanmeldt, word je geregistreerd als gebruiker. Je kunt jouw gegevens op elk gewenst moment verwijderen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die staan vermeld aan het eind van dit privacy statement. Wanneer je je inschrijft, activeer je automatisch de ontvangst van vacatures per e‐mail, en eventueel voor andere websites waarvoor je via een opt-in kunt inschrijven. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor de ontvangst van deze e‐mails. Hiervoor klik je op de webkoppeling 'afmelden' onderaan iedere e‐mail.