Interim professionals

Interim professionals worden vaak ingeschakeld vanwege hun hele specialistische kennis of specifieke vaardigheden. Of voor opdrachten met een eenmalig karakter.

Het inhuren van een freelancer via IPSconsult gebeurt op basis van een schriftelijke overeenkomst en conform de wensen van de opdrachtgever. In dit contract zijn alle rechten en plichten van de betrokken partijen goed vastgelegd conform de nieuwe Wet DBA.

We rekenen voor het vinden van en de bemiddeling met een freelancer een opslag bovenop het tarief van de freelancer. Deze opslag geldt voor maximaal een jaar. Na deze periode kan een rechtstreekse overeenkomst worden aangegaan met de freelancer. De hoogte van de opslag is onder meer afhankelijk van de lengte van de opdracht en de betalingscondities, en bedraagt ten minste 10 euro per uur.