Hartstichting: bloeddruk veel Overijsselaars te hoog

Welkom bij IPSconsult - bureau voor vast en tijdelijk werk.
Neem een kijkje op onze website!
Eén op de drie van de bijna 2200 Overijsselaars die dit jaar een regionaal bloeddrukmeetpunt van de Hartstichting bezocht, kampte met een te hoge bloeddruk. De score van 31 procent is in lijn met landelijke cijfers van de Hartstichting. Zonder ingrijpen lopen deze mensen een aanzienlijk risico een hart- of vaatziekte te ontwikkelen.