Bewoners Leger des Heils verhuizen van woonwijk naar kantorenterrein

Welkom bij IPSconsult - bureau voor vast en tijdelijk werk.
Neem een kijkje op onze website!
Het Leger des Heils verhuisde met drie locaties naar een nieuwe plek in Zwolle. Jongerenopvang Take Off ging van een woonwijk, naar kantorenterrein Oosterenk. Voor de bewoners en begeleiders is die overgang even wennen.