De pot met geld uit Brussel: zoveel EU-subsidie ging er richting jouw gemeente

Welkom bij IPSconsult - bureau voor vast en tijdelijk werk.
Neem een kijkje op onze website!
Nederland ontving in de afgelopen vijf jaar voor zo'n 330 miljoen euro aan subsidie vanuit de Europese Unie. In de provincies Gelderland en Overijssel werden de meeste projecten opgestart op basis van deze subsidies, maar de gemeente die in het verspreidingsgebied van deze krant het meeste geld uit de Brusselse pot opstreek ligt in Flevoland.